LIMBURGSE OORSPRONG

Terug naar een Zuid-Limburgse basis?

De Tiny House beweging van circa 7.000 jaar geleden!

 

Omstreeks 7.000 jaar geleden vond er in Europa een verschuiving in bewustzijn plaats in het menselijk denken en handelen. Het eerste gebied dat hiervoor als decor diende was Zuid-Limburg. Nomaden veranderden in boeren en bouwden eenvoudige mobiele woningen van hout, leem en stro.

 

Het waren de Bandkeramiekers!

Het typische Zuid-Limburgse vakwerkhuis heeft overeenkomsten met de paalwoningen van de Bandkeramiekers. Door de balkenstructuur kon het huis indien nodig binnen enkele dagen afgebroken, verplaatst en weer opgebouwd worden. Deze manier van flexibel bouwen zorgde voor een optimaal gebruik van het land en het leefgebied van de boeren. Sinds de komst van Napoleon (ca. 200 jaar geleden) zijn huizen en percelen pas aan elkaar gekoppeld en is het permanente woon- en leefklimaat ontstaan.

Het kleine mobiele en houten huis van Project Tiny House kan vergeleken worden met de flexibele boerenwoning van historische Zuid-Limburgse oorsprong!