LIMBURGSE 'ROOTS'

Terug naar de Limburgse basis!

De Tiny House Movement circa 7000 jaar geleden in het Limburgse landschap. 

 

Circa 7000 jaar geleden vond er in Europa een verschuiving in bewustzijn plaats in het menselijk denken en handelen. Het eerste gebied dat hiervoor als decor diende was Zuid-Limburg. Nomaden veranderden in boeren en bouwden eenvoudige, mobiele onderkomens van hout, leem en stro. Het waren de Bandkeramiekers. 

Het typische Zuid-Limburgse vakwerkhuis heeft overeenkomsten met de paalwoningen van de Bandkeramiekers. Door de balkenstructuur kon in principe het huis binnen enkele dagen afgebroken en weer opgebouwd worden en bood deze manier van bouwen de boer meer ruimte voor onderhandeling bij bijvoorbeeld een zakelijk conflict rondom de pachtprijs van de grond. Sinds de komst van Napoleon zijn de huizen en de grond samengevoegd voor permanente bewoning. 

Ons mobiele Tiny House is daarmee een typisch Limburgs product met historische Zuid-Limburgse ‘roots’.