INNOVATIE

Architectuur Tiny House door Lonnie Koken

 

De vormgeving van het Tiny House is een vloeiende ruimte zonder begin en zonder einde. De raamopeningen zijn afgestemd op de verschillende gebruiksfuncties, accentueren de ruimtelijkheid en maken de verbinding van binnen naar buiten. Het interieur is één groot meubelstuk waarin de verschillende leefruimtes voelbaar worden. Een functionele indeling met een natuurlijk en warm karakter. Een klein en comfortabel huis dat op meerdere niveaus bijdraagt aan een stukje bewustwording van anders leven en wonen.

 

Door te kiezen voor en te bouwen met ecologische materialen en producten, draagt de architectuur van het huis bij aan een gezonde leefstijl. Gezond wonen in een gezond leefklimaat. Een ademend huis, als een jas die je aantrekt. De schubben uit Western Red Cedar hout zullen in weer en wind automatisch vergrijzen en hebben een natuurlijk karakter. De gekozen houtsoort is grotendeels immuun voor schimmels en bacteriën en gedijt goed in een vochtig klimaat. De architectuur versterkt hiermee het uitermate duurzame karakter van de woning.

 

93627F37-FCE3-4A64-9A92-66B69CFB8DFA.png

DUURZAAMHEID

We streven naar een duurzaam, zelfvoorzienend  en mobiel huis volgens de laatste innovatieve technieken en materialen. Thema’s als alternatieve woonvormen voor 1-persoonshuishoudens, vereenzaming van ouderen binnen de huidige maatschappij, klimaatverandering, toepassing van innovatieve en duurzame materialen en technieken vragen om nieuwe inzichten en aanpak.

 

In samenwerking met het bedrijfsleven, docenten, studenten en experts proberen we een andere kijk te vormen op bovengenoemde vraagstukken. Een Tiny House kan een uitkomst bieden omdat het duurzame energievoorziening, wooncomfort en mobiele samenstelling van communities mogelijk maakt. Middelen als pelletkachels, zonnepanelen, windturbines, warmtepompboilers, domotica en toepassing van ecologische materialen passeren hierbij de revue.

 

De samenwerking tussen alle partijen en lagen binnen de samenleving is ook innovatief te noemen door de kracht van co-creatie, waardoor het Tiny House een publieke voorbeeldfunctie vertegenwoordigt. 

EDUCATIE

Een educatieve leercommunity voor en door burgers, studenten, scholen, bedrijven, gemeente en Provincie Limburg. 

 

Binnen het Techniekcollege zorgt het Tiny House voor relevant en actief onderwijs waar het bedrijfsleven en andere belanghebbenden directe betrokkenheid tonen in de ontwikkeling en uitvoering van het project. 

De intrinsieke motivatie en het leerproces van zowel docent als student wordt optimaal benut. Dit uit zich in ‘vrijwillige’ uren die studenten, docenten, maar ook het bedrijfsleven aan de bouw besteden naast de begeleide onderwijstijd. 

Diverse cross-overs tussen opleidingen als bouw, installatietechniek, schilders en mediavormgevers worden in de praktijk gerealiseerd en werkt men niveau -en vakoverstijgend binnen het MBO en HBO onderwijs. 

PARTICIPATIE

Inmiddels hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden zoals een Tiny House conferentie in samenwerking met de gemeente Heerlen. Ook zijn er in het kader van good practises ‘leren in de praktijk’ internationale delegaties uit het onderwijs ontvangen en worden educatieve lessen aan studenten van  het MBO en HBO onderwijs verzorgd door de projectgroep.
Daarnaast staan de deuren van Bouwmensen Limburg en Tiny House elke laatste donderdag van de maand open.

Het Tiny House wordt gerealiseerd door leerlingen van het Techniekcollege, onder supervisie van Bouwmensen Limburg in Beek. Iedere laatste donderdagochtend van de maand organiseren wij voor voor publiek, bedrijven, instanties en organisaties een inloopochtend om kennisuitwisseling, ervaringen en mogelijke participatie in het project te stimuleren. Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen, en belangrijker misschien, de echte 'woonsfeer' kan geproefd en gevoeld worden!

Via onze Facebookpagina is ons Tiny House-avontuur volledig te volgen!