DUURZAAMHEID

Het Tiny House is gebouwd door leerlingen van het Techniekcollege, onder supervisie van Bouwmensen Limburg in Beek. In de zomer van 2020 is de eerste (bouw)fase van het huis opgeleverd. De tweede fase staat volledig in het teken van verduurzamen. In samenwerking met het bedrijfsleven, docenten, studenten en experts, probeert Project Tiny House een andere kijk te vormen op maatschappelijke vraagstukken.

Thema’s als alternatieve woonvormen voor eenpersoonshuishoudens, vereenzaming van ouderen binnen de huidige maatschappij, klimaatverandering, toepassing van innovatieve en duurzame materialen en technieken vragen om nieuwe inzichten en aanpak. Wat betekent het om klein, eco-vriendelijk en zelfvoorzienend te leven? En wat is er nodig om dit te bereiken?

INNOVATIE

Het Tiny House is gebouwd naar een ontwerp van holistisch architect & vormgever Lonnie Koken. De tweedimensionale technische ontwerptekeningen zijn tijdens de bouwfase getransformeerd naar een driedimensionale ruimte.

 

De vormgeving van het Tiny House is één vloeiende ruimte zonder begin en zonder einde. De raamopeningen zijn afgestemd op de verschillende gebruiksfuncties, accentueren de ruimtelijkheid en maken de verbinding van binnen naar buiten. Het interieur is één groot meubelstuk waarin de verschillende leefruimtes voelbaar worden. Een functionele indeling met een natuurlijk en warm karakter. Een klein en comfortabel huis dat op meerdere niveaus bijdraagt aan een stukje bewustwording van anders leven en wonen.

 

Door te kiezen voor en te bouwen met ecologische materialen en producten, draagt de architectuur van het huis bij aan een gezonde leefstijl. Gezond wonen in een gezond leefklimaat. Een ademend huis, als een jas die je aantrekt. De schubben uit Western Red Cedar hout zullen in weer en wind automatisch vergrijzen en hebben een natuurlijk karakter. De gekozen houtsoort is grotendeels immuun voor schimmels en bacteriën en gedijt goed in een vochtig klimaat. De architectuur versterkt hiermee het uitermate duurzame karakter van de woning.

 

93627F37-FCE3-4A64-9A92-66B69CFB8DFA.png

EDUCATIE

Een educatieve leercommunity voor en door burgers, studenten, scholen, bedrijven, gemeenten en de Provincie Limburg. 

 

Binnen het Techniekcollege heeft de bouwfase van het Tiny House voor relevant en actief onderwijs gezorgd waar het bedrijfsleven en andere belanghebbenden directe betrokkenheid hebben getoond in de ontwikkeling en uitvoering van het project. 

De intrinsieke motivatie en het leerproces van zowel docent als student is optimaal benut. Dit heeft zich naast de begeleide onderwijstijd geuit in ‘vrijwillige’ uren die studenten, docenten, maar ook het bedrijfsleven aan de bouwfase hebben besteed.

Diverse cross-overs tussen opleidingen als bouw, installatietechniek, schilders en mediavormgevers zijn in de praktijk gerealiseerd en er is niveau -en vakoverstijgend gewerkt binnen het MBO en HBO onderwijs.

PARTICIPATIE

Tijdens de eerste (bouw)fase hebben diverse activiteiten plaatsgevonden rondom het Tiny House zoals een Tiny House conferentie in samenwerking met de gemeente Heerlen. Ook zijn er in het kader van good practises ‘leren in de praktijk’ internationale delegaties uit het onderwijs ontvangen en zijn door de projectgroep verschillende educatieve lessen aan studenten van  het MBO en HBO onderwijs verzorgd.

 

Tijdens de tweede fase van verduurzaming zullen diverse rondleidingen, presentaties en/of workshops worden georganiseerd met als doel kennisuitwisseling, ervaringen en mogelijke participatie in het project te stimulerenDe kracht van co-creatie tussen alle partijen en lagen binnen de samenleving maakt dat het Tiny House een publieke voorbeeldfunctie vertegenwoordigt.

Houdt ook onze Facebookpagina in de gaten voor actuele ontwikkelingen!